Zryczałtowane koszty przesyłki w sklepie internetowym FIPA Webshop

Kraj

Koszty przesyłki*

Austria EUR 12,50
Belgia EUR 13,00
Bułgaria EUR 40,00
Chorwacja EUR 20,00
Dania EUR 13,00
Estonia EUR 19,00
Finlandia EUR 20,00
Francja EUR 15,00
Grecja EUR 24,00
Hiszpania EUR 35,00
Holandia EUR 13,00
Irlandia EUR 18,00
Łotwa EUR 19,00
Litw EUR 25,00
Luksemburg EUR 13,00
Niemcy EUR 9,00
Polska EUR 15,00
Portugalia EUR 35,00
Republika Czeska EUR 19,00
Rumunia EUR 35,00
Słowacja EUR 20,00
Słowenia EUR 20,00
Szwecja EUR 25,00
Węgry EUR 25,00
Wielka Brytania EUR 15,00
Włochy EUR 15,00
 

Informacja: W przypadku krajów, których nie wymieniono w tabeli, koszty przesyłki – oraz w zależności od przypadku również dodatkowe koszty za zgłoszenie wywozowe, eksport i cło – naliczane są stosownie do poniesionego nakładu. Zostają one wykazane na potwierdzeniu zlecenia bądź na fakturze. Koszty za artykuły, które musiały zostać przetransportowane przez firmę spedycyjną z powodu wielkości i wagi, zostaną również wykazane osobno.

* Bez kosztów przesyłki od minimalnej wartości 150 EUR. Nie dotyczy artykułów spedycyjnych.